Giá vàng giao ngay thế giới 9h15' ngày 25/6: 152,95 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 10h20' ngày 25/6 mua: 3.674 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.693 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 22/6: VN-Index: 983,17 +13,77 HNX-Index: 111,98 +1,82 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Contact

The Cooperative Bank of Vietnam

4th Floor, N04 Hoang Dao Thuy – Trung Hoa – Cau Giay – Ha Noi
Telephone: (04) 32099999 – Fax: (04) 32089988
Website: www.co-opbank.vn      –      Email: headoffice@co-opbank.vn

DepartmentAddressPhone/ Fax
Payment DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Accounting & Finance DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi
(04) 32099999
Corporate Credit DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Member Credit DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Planning DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Monetary and Treasury DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Administration DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
International Relation & Project Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Asset Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Credit Risk Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999 `
Internal Inspection DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Card CenterN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Union OfficeN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Supervisory BoardN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Internal Auditing DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
IT Center15T Nguyen Thi Dinh - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi(04) 32099999
Training CenterN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999