Giá vàng giao ngay thế giới 9h07' ngày 24/9: 144,26 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h31' ngày 24/9 mua: 3.650 nghìn đồng/chỉ, bán: 3.667 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 24/9: VN-Index: 1.011,29 +8,32   HNX-Index: 115,59 -0,21 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Contact

The Cooperative Bank of Vietnam

4th Floor, N04 Hoang Dao Thuy – Trung Hoa – Cau Giay – Ha Noi
Telephone: (04) 32099999 – Fax: (04) 32089988
Website: www.co-opbank.vn      –      Email: headoffice@co-opbank.vn

DepartmentAddressPhone/ Fax
Payment DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Accounting & Finance DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi
(04) 32099999
Corporate Credit DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Member Credit DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Planning DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Monetary and Treasury DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Administration DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
International Relation & Project Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Asset Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Credit Risk Management DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999 `
Internal Inspection DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Card CenterN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Union OfficeN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Supervisory BoardN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
Internal Auditing DepartmentN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999
IT Center15T Nguyen Thi Dinh - Trung Hoa - Cau Giay - Hanoi(04) 32099999
Training CenterN04 - Hoang Dao Thuy – Trung Hoa Ward – Cau Giay Dist. – Hanoi(04) 32099999

Speak Your Mind