Chiết khấu giấy tờ có giá (GTCG)

Đáp ứng nhu cầu: khách hàng là chủ sở hữu GTCG chưa đến hạn thanh toán, có nhu cầu về tiền nhằm phục vụ mục đích SXKD, tiêu dùng… nhưng không muốn làm thủ tục vay vốn.

Điều kiện chiết khấu

  • GTCG thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng;
  • GTCG được phép giao dịch, thanh toán theo quy định của tổ chức phát hành;
  • Loại GTCG và tổ chức phát hành thuộc danh mục do CO-OPBANK quy định;
  • Thời hạn chiết khấu: không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.

Tiện ích sản phẩm

  • Thủ tục đơn giản, khách hàng có tiền ngay khi giao dịch;
  • Số tiền được thanh toán cao, tùy thuộc vào giá trị của GTCG;
  • Phương thức chiết khấu linh hoạt (chiết khấu toàn bộ và có thời hạn) phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng;

Lãi suất và phí

  • Lãi suất chiết khấu ưu đãi.

Hồ sơ chiết khấu

  • Giấy đề nghị chiết khấu theo mẫu của CO-OPBANK
  • GTCG đề nghị chiết khấu.