Cho vay đảm bảo bằng số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá

Bạn đang sở hữu số dư tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ TK, Giấy tờ có giá (GTCG) do CO-OPBANK hoặc các tổ chức khác phát hành chưa đến hạn thanh toán nhưng lại đang cần tiền gấp cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân hoặc đầu tư? CO-OPBANK sẽ giúp bạn hoàn thiện kế hoạch tài chính của mình một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất trong khi bạn vẫn được tận hưởng số tiền lãi trên tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ TK, GTCG của mình! .

Điều kiện vay vốn

 • Số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, mệnh giá của GTCG bằng các đồng tiền: VNĐ, USD, hoặc EURO
 • Tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm được mở tại các Ngân hàng hoạt động hợp pháp, GTCG do các tổ chức phát hành thuộc danh mục do CO-OPBANK quy định.
 • Tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG được tổ chức quản lý/ phát hành đồng ý xác thực và phong toả trong thời hạn vay (trường hợp TSBĐ không do CCF quản lý/ phát hành).
 • Chủ sở hữu tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG uỷ quyền cho CO-OPBANK toàn quyền xử lý tài sản tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
 • Biện pháp đảm bảo: Cầm cố số dư tiền gửi, sổ /thẻ tiết kiệm, GTCG thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ ba.

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ
 • Mức cho vay: Tối đa bằng số dư tiền gửi, sổ /thẻ TK hoặc mệnh giá của GTCG trừ lãi vay dự kiến.
 • Phương thức cho vay: Từng lần
 • Thời hạn cho vay: Tối đa không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của TSBĐ (kể cả thời hạn chuyển tiếp kỳ hạn khác – nếu có).

Lãi suất và phí

 • Lãi suất cho vay: lãi suất thoả thuận
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK (nếu có).

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của CO-OPBANK;
 • Sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá…
 • CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay và chủ sở hữu tài sản bảo đảm