Cho vay mua ô tô để kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu vay vốn của cá nhân/hộ gia đình mua ô tô để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh (không bao gồm việc góp vốn bằng xe ô tô để kinh doanh).

Điều kiện vay vốn

 • Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ;
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú (đã được đăng ký từ 01 năm trở lên) cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng cho vay đóng trụ sở.
 • Sử dụng vốn vay để thanh toán tiền mua xe ô tô để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có vốn tự có tham gia vào phương án mua ô tô, tối thiểu 30% giá trị xe đối với xe mới và 50% giá trị xe áp dụng đối với xe đã qua sử dụng
 • Mua bảo hiểm vật chất xe ô tô trong suốt thời gian vay vốn với số tiền bảo hiểm không thấp hơn dư nợ vay và NHCV là người đứng tên thụ hưởng trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc có văn bản ủy quyền cho NHCV là người đầu tiên nhận tiền bồi thường của bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro.
 • Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại CO-OPBANK.
 • Thu nhập thường xuyên tối thiểu 05 triệu đồng/tháng;
 • Tài sản bảo đảm khoản vay: ô tô hình thành từ vốn vay và/hoặc tài sản khác.

Tiện ích sản phẩm

 • Phương thức cho vay: từng lần/trả góp/theo dự án đầu tư.
 • Mức cho vay: 70% giá trị xe đối với xe mới và 50% giá trị xe đối với xe đã qua sử dụng.

Thời hạn cho vay:

 • Tối đa lên tới 05 năm đối với xe mới được nhập khẩu có nguồn gốc từ các hãng của Mỹ, Nhật, Liên minh Châu Âu.
 • Tối đa 04 năm đối với xe mới được nhập khẩu có nguồn gốc từ các hãng của các nước khác trừ Trung Quốc.
 • Tối đa 03 năm đối với xe  mới được nhập khẩu có nguồn gốc từ các hãng của Trung Quốc, xe mới được lắp ráp trong nước và xe đã qua sử dụng.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất cho vay theo quy định của CO-OPBANK công bố trong từng thời kỳ.
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK (nếu có).

Hồ sơ vay vốn

 • Bản sao CMTND/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu trường trú/tạm trú và giấy tờ chứng minh/xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (trường hợp khách hàng kinh doanh vận tẳng bằng xe ô tô)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với dự án sản xuất kinh doanh của khách hàng.;
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của CO-OPBANK;
 • Hợp đồng mua bán và/hoặc hóa đơn mua bán xe đứng tên khách hàng vay.
 • Bản sao sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp xác nhận xe ô tô đủ điều kiện lưu hành (đối với xe ô tô đã qua sử dụng).
 • Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).