Tiết kiệm

  • Tiền gửi của Quý khách được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân và được CO-OPBANK mua bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt nam. .
  • Có thể cầm cố sổ tiết kiệm
  • Tự động nhập tiền lãi vào số tiền gốc và tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo.
  • Quý khách có thể chuyển quyền sở hữu thẻ tiết kiệm, được để lại thừa kế, được ủy quyền cho người khác lĩnh thay và gửi cho người khác được hưởng.
  • Lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn, linh hoạt theo từng thời kỳ, từng loại hình tiết kiệm.
  • Thủ tục nhanh chóng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.
  • Các dịch vụ hỗ trợ đa dạng và hiệu quả dành cho quý khách.
Không kỳ hạn   Có kỳ hạn    Các sản phẩm đang triển khai
1. Thông thường   1. Tính lãi cuối kỳ
2. Trả lãi định kỳ
3. Lĩnh lãi trước
4. Tiết kiệm bậc thang theo số dư tiền gửi
5. Rút gốc linh hoạt

  1. Tiết kiệm gửi một nơi rút nhiều nơi.
2. Tiết kiệm bậc thang theo kỳ hạn gửi
3. Chứng chỉ tiền gửi
4. Tiết kiệm cho người cao tuổi