Rút gốc linh hoạt

Tiết kiệm rút gốc linh hoạt: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước được rút gốc một phần bất kỳ lúc nào và được hưởng lãi suất không kỳ hạn của phần gốc đó.

Phù hợp với nhu cầu: Khách hàng hoàn toàn chủ động sử dụng vốn trên tài khoản tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt theo kỳ hạn chi tiết do khách hàng lựa chọn (kỳ hạn và lãi suất tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng thực gửi). Trường hợp khách hàng gửi đủ kỳ hạn chuẩn được hưởng lãi suất cố định của kỳ hạn chuẩn.

Đặc điểm

 • Đối với khách hàng là người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Kỳ hạn: tối thiểu là 1 tuần.
 • Tiền gửi: VNĐ
 • Số tiền gửi tối thiểu: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng).

Tiện ích sản phẩm

 • Khách hàng gửi tiền được rút một phần gốc trước hạn, theo đó, số tiền gốc rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần gốc còn lại được giữ nguyên lãi suất của kỳ hạn ban đầu.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Co-opbank hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Khi có nhu cầu được Co-opbank cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Co-opbank.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của CO-OPBANK
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Co-opbank, lập giấy gửi tiền theo mẫu;
 • CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.