Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ

Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả khi đến hạn.

Phù hợp với nhu cầu: khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi trong một khoảng thời gian xác định và muốn gửi tiết kiệm để hưởng lãi trên số tiền đó.

Điều kiện sử dụng

 • Đối với khách hàng là người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Kỳ hạn: Tối thiểu là 1 tuần
 • Tiền gửi: VND
 • Số dư tiền gửi tối thiểu: 50.000 VND (Năm mươi nghìn đồng

Tiện ích sản phẩm

 • Có thể rút vốn trước hạn.
 • Rút tiền gửi đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà Co-opbank đã cam kết. Rút tiền gửi trước hạn: khách hàng được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi. Rút tiền gửi sau hạn: Nếu đến hạn khách hàng chưa rút tiền gửi, Co-opbank tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới như kỳ hạn trước đó hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm đó Co-opbank không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó và áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của Co-opbank.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Co-opbank hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Khi có nhu cầu được Co-opbank cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Co-opbank.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất: Theo biểu lãi suất hiện hành của CO-OPBANK
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK.

Thủ tục đăng ký

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh CO-OPBANK, lập giấy gửi tiền theo mẫu;
 • CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.