Tiết kiệm không kỳ hạn thông thường

Tiết kiệm không kỳ hạn thông thường: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng có thể rút tiền theo yêu cầu tại bất cứ thời điểm nào.

Phù hợp với nhu cầu: khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi nhưng chưa xác định thời gian sử dụng trong tương lai muốn gửi tiết kiệm để hưởng lãi trên số tiền đó.

Điều kiện sử dụng

 • Đối với khách hàng là người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Loại tiền gửi: VNĐ
 • Số tiền gửi tối thiểu: 50.000 VND (Năm mươi nghìn đồng)

Tiện ích sản phẩm

 • Có thể gửi hoặc rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào, điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của CO-OPBANK.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc CO-OPBANK hoặc các tổ chức tín dụng khác.
 • Khách hàng được trả lãi vào cuối tháng hoặc khi khách hàng tất toán sổ tiết kiệm (nếu không trùng vào ngày cuối tháng).
 • Khi có nhu cầu được CO-OPBANK cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND. 
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài. 
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của CO-OPBANK.  

Lãi suất và phí

 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của CO-OPBANK
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK.  

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh CO-OPBANK, lập giấy gửi tiền theo mẫu; 
 • CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.