Tính lãi trước

Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trước: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả ngay khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm.

Phù hợp với nhu cầu: Khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi nhưng chưa xác định thời gian sử dụng trong tương lai muốn gửi tiết kiệm để hưởng lãi trên số tiền đó.

Đặc điểm

 • Đối với khách hàng là người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Kỳ hạn: Tối thiểu là 1 tuần
 • Tiền gửi: VND
 • Có số tiền gửi tối thiểu là: 50.000 VND (Năm mươi nghìn đồng)

Tiện ích sản phẩm

 • Khách hàng gửi tiền sẽ được lĩnh lãi ngay sau khi gửi tiền phù hợp kỳ hạn gửi.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Co-opbank hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Khi có nhu cầu được Co-opbank cung cấp dịch vụ thu/chi tại nhà.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Co-opbank.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Co-opbank
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Co-opbank, lập giấy gửi tiền theo mẫu;
 • CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương còn hiệu lực.