Chào Xuân Đinh Dậu 2017

Năm 2016 đã đi qua với nhiều khó khăn, thử thách; bằng những nỗ lực chung của tập thể các cán bộ công nhân viên, hoạt động của Ngân hàng Hợp tác tiếp tục có bước phát triển ổn định và thành công.

Với vai trò là Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân, chúng ta đã vững vàng định hướng mục tiêu; hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016; chủ động triển khai các hoạt động bám sát yêu cầu thực tiễn, tích cực hỗ trợ các Qũy tín dụng nhân dân khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn để phát triển, đảm bảo sự ổn định chung của toàn hệ thống; đồng thời đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngân hàng Hợp tác trong thời gian tới.

Chào xuân mới 2017, tập thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng Hợp tác tự tin bước vào nhiệm vụ mới với tinh thần hành động trách nhiệm, tích cực và hiệu quả hơn. Nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu hướng đến những mục tiêu lớn hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển đi đôi với quá trình đổi mới, tiếp tục tái cơ cấu và góp phần tích cực thực hiện liên kết chặt chẽ trong hệ thống Tổ chức tín dụng là Hợp tác xã.

Năm 2017 là năm triển khai mạnh mẽ quyết liệt các nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất, chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên với tầm nhìn hướng tới tương lai để xây dựng Ngân hàng Hợp tác trở thành một đơn vị kiểu mẫu, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập chung của toàn ngành

Chào xuân 2017 – với niềm tin và khát vọng mới – Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp Tác xin gửi đến các cán bộ lão thành và cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tự tin bước vào năm mới với nhiều thành công!

 

Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Tin Liên Quan