Chào xuân Mậu Tuất 2018

Năm 2017 đã qua đi với nhiều khó khăn, thách thức; bằng những nỗ lực chung của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chủ động, linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục có bước phát triển ổn định và bền vững

Theo đó, Ngân hàng Hợp tác đã hoàn thành tốt vai trò Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) qua việc điều hòa vốn, cho vay hỗ trợ đối với các QTDND thành viên và quan trọng hơn là những hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ… đặc biệt là việc kiểm tra giám sát để giúp hệ thống QTDND hoạt động hiệu quả. Không chỉ vậy, Ngân hàng Hợp tác hoàn thành các kế hoạch chỉ tiêu tài chính đã đề ra của năm 2017; thành lập thêm 5 Chi nhánhđưa thương hiệu Ngân hàng Hợp tác ngày càng phủ sóng rộng khắp, uy tín và hình ảnh cũng ngày càng được nâng lên.

Những thành quả đã đạt được trong những năm qua là nền tảng, là cơ sở để chúng ta tự tin bước vào năm 2018. Thế nhưng nói như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng “không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, bởi những khó khăn, thách thức ở phía trước còn nhiều, trong khi nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống QTDND hoạt động an toàn hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay là không hề dễ dàng. Thực tế đó đòi hỏi toàn thể chúng ta, từ các Thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo cho tới từng cán bộ, nhân viên trên mọi miền tổ quốc phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra. Nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu hướng đến những mục tiêu lớn hơn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển đi đôi với quá trình đổi mới, tiếp tục tái cơ cấu và góp phần tích cực thực hiện liên kết chặt chẽ trong hệ thống Tổ chức tín dụng là Hợp tác xã.

Song chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, với truyền thống đoàn kết nhất trí, với tinh thần lao động hăng say, đầy sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo hết sức linh hoạt, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác, lại được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, Ngân hàng Hợp tác sẽ tiếp tục phát triển trở thành một ngân hàng hiện đại, đa năng, đồng thời làm tròn sứ mệnh “bà đỡ” hỗ trợ hệ thống QTDND hoạt động ổn định, bền vững hòa cùng tiến trình hội nhập chung của toàn ngành.

Chào Xuân năm 2018 – với niềm tin và khát vọng mới – Ban Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xin gửi đến các cán bộ lão thành và cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tự tin bước vào năm mới với nhiều thành công!

Ban Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Tin Liên Quan