Đảng ủy Cơ quan NHTW tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Trong 2 ngày 7 và 8/7/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng).

 Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; Đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW, đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan NHTW.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/4/2016 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 284-KH/ĐUNH ngày 08/6/2016 của Đảng uỷ Cơ quan NHTW về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan NHTW tổ chức Hội nghị ngày hôm nay nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ những nội dung cơ bản, quan điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội; tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết và căn cứ Chương trình hành động của Đảng bộ Cơ quan NHTW, các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan NHTW lần thứ 23; các chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động của Cấp ủy cấp trên trực tiếp để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng

“Mới đây, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng NHNN đã ký ban hành một chương trình hành động với nội dung hết sức phong phú, chi tiết với những nhiệm vụ cụ thể, toàn diện trong mọi hoạt động của NHTW, của ngành Ngân hàng, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác về xây dựng Đảng trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Kim Anh cho biết.

Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Kim Anh yêu cầu các Cấp uỷ đảng phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị, bố trí công việc hợp lý, đảm bảo 100% đảng viên trong đơn vị được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng viết bài thu hoạch cá nhân.

Đảng ủy Cơ quan NHTW cũng giao Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên NHTW phối hợp tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, người lao động, đảm bảo 100% đoàn viên, người lao động được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Hội nghị đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Đức Hà – Báo cáo viên cấp Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương) truyền đạt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, gồm: Chuyên đề 1: Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng. Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo Thời báo ngân hàng.

Tin Liên Quan