Điều khoản sử dụng

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

Ngân Hàng Hợp Tác (CO-OPBANK) luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của CO-OPBANK, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào Trang Web. CO-OPBANK sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật và nỗ lực cao nhất.

Nguyên tắc bảo mật

 

 

– Những thông tin CO-OPBANK yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách;

– CO-OPBANK có trách nhiệm không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật;

– Tại những trường hợp cụ thể, CO-OPBANK có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tuy nhiên, CO-OPBANK bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Quý khách;

– Hệ thống bảo mật của CO-OPBANK được thiết kế, duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn bất cứ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của CO-OPBANK truy cập và sử dụng bất hợp pháp các thông tin cá nhân của Quý khách;

– Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách của nhân viên và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của CO-OPBANK.

Phương thức bảo mật

 

Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới CO-OPBANK thông qua Trang Web CO-OPBANK được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) 256 bits để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền.

Các máy chủ lưu trữ các trang web của CO-OPBANK đều được bảo vệ bằng “bức tường lửa” và hệ thống “phát hiện và ngăn chặn xâm nhập”.

CO-OPBANK sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo vệ an toàn và hợp lý nhất để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

Về Cookies, hiện các trang web của CO-OPBANK không thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng thông qua Cookies nên Quý khách có thể vô hiệu hóa Cookies trên trình duyệt của mình mà không ảnh hưởng đến việc truy cập tới trang web của CO-OPBANK.

Cam kết bảo mật của CO-OPBANK

Để các giao dịch được thực hiện an toàn, tránh các gian lận giao dịch trực tuyến, Quý khách và CO-OPBANK đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân của Quý khách. Quý khách nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử truy cập, sử dụng Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của Quý khách. CO-OPBANK luôn cố gắng bảo vệ thông tin của Quý khách bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, CO-OPBANK hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch không được ủy quyền trong trường hợp những giao dịch không được ủy quyền thực hiện bằng tài khoản của Quý khách mà không có sự sai sót hoặc vô ý từ phía Quý khách.

Để bảo mật Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu, Quý khách nên thận trọng và tuân thủ theo các nguyên tắc:

– Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

– Khi chọn mật khẩu Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của Quý khách.

– Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.

– Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ CO-OPBANK qua số điện thoại: (844) 3.9741612.

Các trang web liên kết

CO-OPBANK không chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn và bảo mật bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Trang Web này. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định về an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.