Doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Về việc thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân.

( 21-06-2019 )

– Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của Tổ chức Tín dụng; – Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số: 0049/2011/HĐTC ngày 19/12/201 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài … Đọc Thêm

Thông báo: tiến hành xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Trịnh

( 14-05-2019 )

- Căn cứ nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; - Căn cứ Quyết định số 150/2013/QĐ-NHHT ngày 01/7/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã … Đọc Thêm

THÔNG BÁO Về việc thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc

( 13-12-2018 )

- Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của Tổ chức Tín dụng; - Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số công chứng 563, Quyển số 01/2010 TP/CC -SCC/HĐGD ngày 12 tháng 10 … Đọc Thêm

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Nam Định thông báo về việc thu giữ tài sản thế chấp

( 02-05-2018 )

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Nam Định thông báo về việc thu giữ tài sản thế chấp của ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của … Đọc Thêm

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Quảng Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

( 20-10-2017 )

Ngày 03/10/2017, Phòng Giao dịch Quảng Trạch thuộc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Quảng Bình đã ra Thông báo số 0143/2017/TB-PGDQT về việc Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu cho khoản vay đối với Trường Trung … Đọc Thêm

Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV: Vừa thiếu lại vừa yếu

( 05-10-2017 )

Nếu chỉ vốn NH đóng góp thì vốn của các QBLTD vẫn mỏng. Muốn các QBLTD tồn tại phát triển được cần phải có đủ vốn. Ông Cao Sỹ Kiêm Quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng (QBLTD) cho … Đọc Thêm

Page 1 of 9123456...Last »