Chương trình tín dụng JICA III

Giới thiệu

Là Chương trình tín dụng có nguồn vốn quốc tế với nhiều ưu đãi tài trợ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện chiến lược phát triển Khách hàng DNVN và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế của CO-OPBANK.

Lợi ích đối với khách hàng

Được vay vốn với lãi suất thấp, thời hạn vay dài.

Đối tượng khách hàng

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân, trong đó bên Việt Nam chiếm ít nhất 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
  • Quy mô: là Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ.

Đặc điểm của sản phẩm

  • Thời hạn cho vay: tối đa 10 năm, thời gian ân hạn tối đa 2 năm; phụ thuộc vào khả năng của dự án, của khách hàng, của nguồn vốn CO-OPBANK và thời hạn sử dụng còn lại của TSBĐ/ thời hạn bảo lãnh nhưng không quá thời hạn hoạt động của Khách hàng
  • Số tiền cho vay tối đa: 25 tỷ đồng / 1 dự án; Loại tiền cho vay: VND
  • Vốn chủ sở hữu của Khách hàng tham gia tối thiểu 15% tổng chi phí đầu tư hợp lệ của dự án.

Hồ sơ

Theo quy định cụ thể của Chương trình trong từng thời kỳ.

Thông tin liên hệ

  • Ngân hàng Hợp tác: Tầng 4 – Tòa nhà N04 Hoàng Đạo Thúy – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
    Điện thoại: (04) 32099999 – Fax: (04) 32089988