Giá sữa sẽ tiếp tục được áp giá trần trong năm 2015

 Bộ Tài chính vừa có báo cáo về công tác điều hành giá năm 2015. Theo đó, bộ này sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

 Bộ Tài chính cho biết tính đến 5-12, Bộ và các địa phương đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi. Từ tháng 6-2014, giá sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi đã giảm so với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Trong năm 2015, Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi; thường xuyên kiểm tra giá nhập khẩu nguyên liệu, giá nhập khẩu thành phẩm sữa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa để kịp thời có biện pháp quản lý, điều tiết, bình ổn giá phù hợp. Trường hợp cần thiết, Bộ sẽ xem xét giá nhập khẩu mặt hàng sản phẩm sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi so với bằng giá sản phẩm cùng loại tại nước xuất khẩu và các nước trong khu vực. Việc này để kiểm soát tình trạng tăng giá nhập khẩu đầu vào làm tăng giá bán trong nước của các doanh nghiệp phân phối sữa.

Thep Phát Luật TP. HCM

Tin Liên Quan