Các mốc lịch sử

Các mốc lịch sử

– Ngày 08/06/1995: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 162/QĐ-NH5 về việc cho phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Quyết định số 200/QĐ-NH5 về việc cấp giấy phép hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với số vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 99 năm.

– Ngày 05/08/1995: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã tiến hành tổ chức lễ khai trương chính thức đi vào hoạt động tại 40 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm – Hà nội với 19 cán bộ được tổ chức thành 6 Phòng, Ban.

– Năm 1996: thành lập Chi bộ, Công đoàn cơ sở Hội sở và Đoàn thanh niên hoạt động trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Trung ương, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương

– Năm 1997: thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Điểm giao dịch tại Hai Bà Trưng – Hà nội và thành lập thêm một số Phòng, Ban.

– Năm 2001 – 2002: Triển khai thực hiện Quyết định số 207/QĐ – NHNN ngày 20/3/2001 về “Phê duyệt Đề án tổng thể mở rộng mạng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng Trung ương”, bắt đầu từ năm 2001 Quỹ tín dụng Trung ương đã tiến hành nhận bàn giao, sáp nhập 21 Quỹ tín dụng Khu vực thành Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương và thành lập thêm một số Chi nhánh mới tại những nơi không có Quỹ tín dụng Khu vực.

– Tháng 01/2011: Phát hành thẻ đa năng Bông lúa vàng trên toàn hệ thống, hiện đại hoá công nghệ thông tin đối với hệ thống Quỹ tín dụng Trung ương.

– Tháng 05/2011: Quỹ tín dụng Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định nâng cấp Chi bộ cơ sở Quỹ tín dụng Trung ương thành Đảng bộ Quỹ tín dụng Trung ương trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương.

– Ngày 28/05/2012: Thành lập Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ.

– Ngày 17/12/2012: Qũy tín dụng Trung ương tổ chức Đại hội chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

– Ngày 05/02/2013: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 884/NHNN-TTGSNH chấp thuận chuyển đổi Quỹ tín dụng Trung ương thành Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam.

– Ngày 22/3/2013, Đại hội thành viên đầu tiên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được tổ chức. Đại hội đã thông qua Đề án chuyển đổi mô hình Qũy tín dụng Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

– Ngày 04/06/2013, Ngân hàng Hợp tác (CO-OPBANK) được thành lập theo giấy phép số 166/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Ngày 01/07/2013, Quỹ tín dụng Trung ương và hệ thống mạng lưới chính thức chuyển sang hoạt động theo tên gọi mới là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trên toàn quốc.

– Ngày 09/07/2013, lễ khai trương hoạt động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được long trọng tổ chức.