Hiệu ứng tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác

Đặng Hoàng Ngọ – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Ngân hàng Hợp tác CN Kiên Giang

Việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác có tác dụng rất lớn, tạo sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét về tư tưởng và hành động của phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện từ năm 2007 liên tục cho đến nay đã hơn 10 năm. Thực tế cho thấy việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác có tác dụng rất lớn, tạo sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét về tư tưởng và hành động của phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân.

406d4bd3d56c6899b30356f226b84eda_Can_bY_nhan_vien_Ngan_hang_HYp_tac_Chi_nhanh_Kien_Giang_luon_phYc_vY_khach_hang_tYn_tinh_chu_YaoCán bộ, nhân viên Chi nhánh Kiên Giang luôn phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hoá thế giới, một lãnh tụ vĩ đại – nhà cách mạng lỗi lạc; là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người là một tấm gương sáng của ý chí, nghị lực, phi thường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến đích thắng lợi; là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào, đồng chí; là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tấm gương sáng về nếp sống giản dị và đức khiêm nhường, nói đi đôi với làm… Những đức tính cao cả, tốt đẹp ấy hội tụ trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời.

Bởi vậy, học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là không hề dễ dàng, đòi hỏi một sự quyết tâm cao độ và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Đối với bản thân tôi, ngay từ rất sớm đã thấm thía lời dạy của Bác: mỗi cán bộ đảng viên cần có đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Là một cán bộ có hơn 30 năm công tác liên tục trong ngành Ngân hàng – một ngành khá đặc biệt trong nền kinh tế.

Đặc biệt ở chỗ, đối tượng làm việc của mọi cán bộ nhân viên là “tiền tệ”, một loại hàng hoá gọn nhẹ mà lại có giá trị và có sức cám dỗ thật sự ghê gớm. Mọi hoạt động của cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác như thủ quỹ – kiểm ngân, kế toán, tín dụng, hành chính – nhân sự… đều hàng ngày cọ sát hoặc liên quan đến tiền bạc và giấy tờ có giá, kể cả lúc làm việc tại trụ sở hay khi đi giao dịch với khách hàng. Do vậy, chỉ cần một khoảnh khắc “ngã lòng” là có thể nảy sinh tiêu cực…

Thế nhưng bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị chưa bao giờ để điều đó xảy ra, gây thất thoát tài sản công. Ngược lại, có nhiều cán bộ ngân quỹ trả lại tiền thừa cho khách hàng; những khách hàng rút tiền mặt có giá trị lớn, cán bộ ngân hàng đều có phương án áp tải bảo vệ đưa khách hàng về tận nơi an toàn…

Có được những việc làm đó phần lớn nhờ vào việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thường xuyên và được vận dụng trong từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, nhân viên tại đơn vị trong thời gian qua. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị, bản thân tôi luôn ý thức việc chấp hành nghiêm chủ trương chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng việc Học tập và làm theo gương Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Chi bộ Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang đã thực hiện nhiều giải pháp căn bản và nghiêm túc, áp dụng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với đặc điểm của đơn vị như: tiếp thu các bài giảng, nghe nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tọa đàm cho đến việc kiểm tra – giám sát đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, của mỗi thành viên cấp uỷ cũng như Ban lãnh đạo chi nhánh.

Các chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được đơn vị triển khai hàng năm đã đi vào thực tiễn sinh động, chẳng những trong Đảng mà còn lan tỏa sâu sắc trong đoàn viên, hội viên; góp phần làm chuyển biến tích cực trong cả tư tưởng và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Các chủ đề hết sức gần gũi và thiết thực đã được học như: Sửa đổi lề lối làm việc; Dân chủ – gương mẫu – đoàn kết; Tiết kiệm chống lãng phí; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng – hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tập thể chi nhánh và của từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong quá trình học và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cụ thể những việc mình cần làm; tự nhận xét đánh giá rút ra được những mặt mạnh – ưu điểm để tiếp tục phát huy, đặc biệt là nhận biết được những mặt còn hạn chế của bản thân để có kế hoạch sửa chữa khắc phục và nhanh chóng tiến bộ.

Nhờ đó, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác đã xây dựng được một tập thể vững mạnh; các cán bộ đều am hiểu về chuyên môn, kiên định về quan điểm lập trường; môi trường làm việc văn minh lịch sự, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sống chan hoà nghĩa tình; luôn chú trọng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ, nhân viên; mọi người thật sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân – là phục vụ khách hàng một cách đúng nghĩa nhất.

Cấp uỷ Chi bộ và Lãnh đạo đơn vị biết phát huy dân chủ, phát huy tác dụng của việc học tập và làm theo gương Bác nên đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, liên tục nhiều năm qua Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong toàn Hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Những kết quả đó của Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Kiên Giang đã được các cấp, các ngành ghi nhận thành tích và khen thưởng. Cụ thể: năm 2013 Chi nhánh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 được NHNN tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 – 2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen về Học tập và làm theo gương Bác.

Đối với cá nhân tôi, trên cương vị giám đốc một chi nhánh ngân hàng, cũng giống như bao giám đốc chi nhánh ngân hàng khác, cũng phải trăn trở lo lắng tìm kiếm nguồn vốn – cân đối sử dụng vốn, phát triển các dịch vụ tiện ích để chi nhánh hoạt động và phát triển an toàn, hiệu quả trong môi trường hoạt động có nhiều biến động và khó khăn như những năm qua.

Có thể khẳng định, tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác chính là ngọn đuốc soi đường giúp tôi cũng như tập thể cán bộ, nhân viên trong chi nhánh vững vàng hơn trên mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt tình, nhiệt huyết để lãnh đạo và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân trong suốt 15 năm qua, tôi đã được ghi nhận, biểu dương bằng nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, của ngành và địa phương. Đó là động lực giúp tôi luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành thật tốt trọng trách được giao.

Điều đó là những bằng chứng rõ nét cho thấy kết quả quan trọng bắt nguồn từ việc đơn vị luôn chú trọng thường xuyên nâng cao chất lượng Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị, nâng cao chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt Chi bộ; cải thiện môi trường làm việc theo hướng tiến bộ – văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, nhiệt tình – vô tư…

Trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân cũng như tập thể đơn vị, chúng tôi xin nêu lên một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hiệu quả hơn.

Trước hết, tập thể Cấp uỷ, Ban lãnh đạo chuyên môn mà nhất là người đúng đầu đơn vị phải là trung tâm đoàn kết tập hợp sức mạnh quần chúng, thể hiện tính gương mẫu; nói đi đôi với làm, dám nghĩ – dám làm và dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức – lối sống; đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, đảng viên và người lao động; xem đây là việc làm thường xuyên liên tục.

Đồng thời phải xây dựng và ban hành đồng bộ các nội quy, quy chế hoạt động và các quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo các hoạt động từng bước đi vào nề nếp; thường xuyên quan tâm đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng với phương châm “Khách hàng là Thượng đế ”. Đặc biệt phải thật sự công bằng – dân chủ trong đánh giá, nhận xét cán bộ; trong thi đua khen thưởng – kỷ luật, tạo môi trường làm việc hăng hái – tích cực…

Với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo Thời báo Ngân hàng

Tin Liên Quan