Hội thảo khởi động dự án STEP “Hỗ trợ tăng cường hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND”

Ngày 9/5/2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác – tòa nhà N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế tập đoàn Dejardins (DID) đã phối hợp với Ngân hàng Hợp tác tổ chức hội thảo khởi động dự án STEP “hỗ trợ tăng cường hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND)” do Bộ Ngoại giao Canada tài trợ.

Tham dự Hội thảo về phía DID có ông Pierre Turcotte – Giám đốc dự án, ông Simon Roy – Chuyên gia Dự án DID

Về phía Ngân hàng Hợp tác có Trần Quang Khánh – Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT chuyên trách; Ban kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng, Phó phòng và một số cán bộ nhân viên Trụ sở chính tham dự.

14 Hội thảo còn có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng bộ môn NHTM, viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học kinh tế Quốc dân – Tư vấn cao cấp của ADB và WorldBank

Hội thảo đã được nghe giới thiệu về Tập đoàn Desjardins và dự án STEP. Theo đó, Tập đoàn Desjardins – Tập đoàn tài chính hợp tác xã hàng đầu ở Canada. DID trực thuộc Tập đoàn Desjardins và trong 20 năm qua, DID đã làm việc với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm của Tập đoàn Desjardins.

Dự án STEP “ hỗ trợ tăng cường hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND” của DID là dự án được tài trợ bởi Bộ Ngại Giao Cannada, thực hiên trong 5 năm. Giai đoạn thí điểm tại 14 tỉnh, 12 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác với 75 QTDND tham gia với các lĩnh vực hỗ trợ như: Quản trị tín dụng; quản trị rủi ro; giám sát; kiểm toán nội bộ; các sản phẩm dịch vụ mới hướng tới khách hàng khu vực nông thôn; đánh giá các giải pháp CNTT và khuyến nghị; xây dựng chiến lược thông qua một kế hoạch phát triển…

Dự án nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống và cơ hội của người dân Việt Nam ở vùng nông thôn thông qua việc tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính. Để làm được điều đó, DID sẽ phối hợp với Ngân hàng Hợp tác để hỗ trợ tối đa cho các QTDND, từ đó các QTDND sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn cho thành viên, theo hướng có lãi, thận trọng và bền vứng và thúc đẩy hệ thống QTDND trở nên vững mạnh hơn nữa. Qua đó, Ngân hàng Hợp tác cũng sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối của hệ thống QTDND.

Cũng tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng bộ môn NHTM, viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học kinh tế Quốc dân – Tư vấn cao cấp của ADB, WorldBank đã có bài thuyết trình về thực trạng tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác đã ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ của DID trong sự phát triển của hệ thống với nhiều dự án triển khai hỗ trợ cho hệ thống QTDND nói chung, Qũy tín dụng Trung ương nay là Ngân hàng Hợp tác nói riêng.

Về dự án STEP, ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác nhấn mạnh: Dự án được xây dựng mang lại nhiều cơ hội tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người dân ở khu vực nông thôn. Dự án sẽ giúp Ngân hàng Hợp tác thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối của hệ thống QTDND; Giúp hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Qua đó, vai trò phát triển kinh tế địa phương, giúp các thành viên cải thiện cuộc sống của các QTDND ngày càng được khẳng định…

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

IMG_9284 IMG_9278 IMG_9264

PV.

Tin Liên Quan