Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Quảng Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Ngày 03/10/2017, Phòng Giao dịch Quảng Trạch thuộc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Quảng Bình đã ra Thông báo số 0143/2017/TB-PGDQT về việc Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu cho khoản vay đối với Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung do ông Trịnh Xuân Giang làm Chủ tịch HĐQT.

Tại Thông báo số 0143/2017/TB-PGDQT, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Quảng Bình quyết định thu giữ tài sản của Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung hiện đang bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng để xử lý thu hồi nợ vay.

Theo Hợp đồng tín dụng số 0289/201/HĐTD ngày 20/07/2011, tài sản cần thu giữ gồm 6 xe ô tô, được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 0083/2011/HĐTC ngày 20/7/2011. Đối với Hợp đồng tín dụng số 0317/2011/HĐTD ngày 08/08/2011, tài sản cần thu giữ là 4 xe ô tô, được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 0093/2011/HĐTC ngày 08/8/2011. Thời gian thu giữ các tài sản đảm bảo trên: 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Xem chi tiết tại: Thong bao thu giữ TSBD

Tin Liên Quan