Đẩy mạnh triển khai đợt 3 cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”

DSC00114

Thực hiện theo công văn số 8057/NHNN-VP ngày 25/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy mạnh triển khai đợt 3 cuộc thi “tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác đã ban hành công văn số 1007/CV-NHHT chỉ đạo khuyến khích cán bộ các Phòng, Trung tâm thuộc Trụ sở chính và các Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác tích cực hưởng ứng tham gia đợt 3 của cuộc thi.

Nội dung cuộc thi chủ yếu tập trung: Tìm hiểu về luật Hợp tác xã năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của Hợp tác xã, lợi ích mà Hợp tác xã mang lại); Giới thiệu mô hình Hợp tác xã kiểu mới; Giới thiệu các Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã.

Đối tượng tham gia cuộc thi “tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới” cũng được mở rộng với tất cả các tổ chức, cá nhân người Việt Nam (kể cả người Việt ở nước ngoài) và các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cuộc thi thống nhất kéo dài đến hết năm 2016 và được chia thành 3 đợt: Đợt 1 tính đến hết ngày 30/04/2016, đợt 2 tính đến hết ngày 30/08/2016 và đợt 3 tính đến hết ngày 30/12/2016 . Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử NHNN và trên website của Liên minh HTX Việt Nam: www.vca.org.vn.

Tác phẩm dự thi của các đơn vị và cán bộ của Ngân hàng Hợp tác gửi trực tiếp về Phòng Truyền thông và Tiếp thị chậm nhất là ngày 09/11/2016 qua email: truyenthong@co-opbank.vn. Phòng Truyền thông và Tiếp thị NHHT sẽ là đầu mối tổng hợp để gửi Ban tổ chức và báo cáo NHNN.

Tin Liên Quan