Nghiên cứu trao đổi

Hiệu ứng tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác

( 22-06-2018 )

Đặng Hoàng Ngọ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ngân hàng Hợp tác CN Kiên Giang Việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác có tác dụng rất lớn, tạo sự lan tỏa và chuyển biến rõ nét về tư tưởng và hành động của … Đọc Thêm

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm theo thủ tục rút gọn

( 01-06-2018 )

Ngày 15/5/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP (Nghị quyết 03) hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản … Đọc Thêm

QTDND sẽ bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

( 08-04-2018 )

Theo Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang được NHNN lấy ý kiến đóng góp, có 6 trường hợp QTDND sẽ bị thu hồi giấy phép. Thông tư này quy … Đọc Thêm

Quy định mới về bầu nhân sự đối với TCTD là hợp tác xã

( 22-03-2018 )

Thống đốc NHNN chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã. Hoặc Thống đốc ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở … Đọc Thêm

Quy định về chế độ tài chính đối với QTDND

( 18-03-2018 )

Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn … Đọc Thêm

Quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt

( 03-02-2018 )

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; trong đó quy định cụ thể về các trường hợp cho vay đặc biệt; Mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho … Đọc Thêm

Page 1 of 512345