NHNN chấp thuận chủ trương thành lập QTDND Rạng Đông

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc chấp thuận chủ trương thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Rạng Đông

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận chủ trương cấp phép thành lập đối với QTDND Rạng Đông, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Văn bản nêu rõ, việc cấp phép thành lập QTDND Rạng Đông phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND; Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND của NHNN và các quy định pháp luật có liên quan.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc NHNN giao NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định chủ động triển khai việc cấp phép Quỹ tín dụng nhân dân nêu trên và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về thực hiện nhiệm vụ được giao.

HP/TBNH

Tin Liên Quan