QTDND thành viên

Điều hoà vốn
Ðiều hòa vốn trong hệ thống QTDND là việc gửi và vay vốn trong giữa QTDND với NHHT để giúp các QTDND có thể bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán và sử dụng vốn một cách có hiệu qủa nhất… 
Xem tiếp.
Cho vay thành viên
Cho vay thành viên là công tác thường xuyên liên tục của NHHT nhằm hỗ trợ cho các QTDND khi có nhu cầu mở rộng tín dụng, hỗ trợ chi trả, cho vay các dự án lớn.QTDND luôn được vay tại NHHT với lãi suất thấp hơn so với doanh nghiệp, cá nhân tại cùng một thời điểm…. 
Xem tiếp.
Tiền gửi
Ngân hàng Hợp tác nhận tiền gửi của QTDND theo các hình thức: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn hoặc các hình thức khác do QTDND lựa chọn … 
Xem tiếp.
Thẻ ghi nợ nội địa QTDND
Gửi một nơi – Rút nhiều nơi. An toàn- Thuận lợi – Nhanh chóng...  Xem tiếp.
Các dự án Quốc tế
Nhiều năm qua, rất nhiều các dự án tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật Quốc tế đã được NHHT chuyển tải tới hệ thống QTDND mang lại lợi ích và sản phẩm vô cùng to lớn… Xem tiếp.
Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ
NHHT luôn chăm lo công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ và công tác quản lý cho các QTDND …Xem tiếp.
Ngân hàng điện tử (CF – eBank)
Các QTDND kết nối thông qua NHHT để giao dịch chuyển tiền cho thành viên, khách hàng trên mọi miền Đất nước nhanh chóng, an toàn, thuận tiện… Xem tiếp.