Tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thái Hòa/TBNH

Trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn có vai trò rất lớn của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Đăk Lăk. Qua đó, thực hiện khá tốt vai trò điều hoà vốn đối với các QTDND thành viên. 

Khi thực hiện tái cơ cấu các QTDND trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, cái được lớn nhất là đã khắc phục được những hạn chế như: xa rời tôn chỉ, mục đích hoạt động, chạy theo mục tiêu lợi nhuận, chất lượng, hiệu quả hoạt động thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây mất an toàn, tỷ lệ sử dụng vốn so với tổng nguồn vốn quá cao, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát yếu kém… Đó là khẳng định của ông Tăng Hải Châu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk khi nói về củng cố hoạt động của các QTDND trên địa bàn.

Theo ông Tăng Hải Châu – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk để có được những thành công trong việc tái cơ cấu đó, chính là nhờ sự vào cuộc kịp thời của NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk. Ngay sau khi NHNN có chủ trương triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015, chi nhánh đã có văn bản yêu cầu tất cả QTDND trên địa bàn thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển QTDND theo đúng chủ trương của NHNN. Đồng thời, ban hành kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ theo dõi giám sát việc thực hiện đề án cơ cấu của hệ thống QTDND.

Trên cơ sở chỉ đạo triển khai, giám sát thực tế của NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, các QTDND đã thành lập ban chỉ đạo tái cơ cấu hoạt động của Quỹ do Bí thư hoặc Chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban. Ban chỉ đạo đóng vai trò giám sát, phát hiện, kịp thời giải quyết những sai sót, khó khăn của QTDND.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, sau khi tái cơ cấu, đến nay tất cả các QTDND trên địa bàn đều hoạt động khá hiệu quả, tín dụng chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, cho vay đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh; kiểm soát được chất lượng tín dụng…

Theo ông Tăng Hải Châu, hiện trên địa bàn Đăk Lăk có 12 QTDND, với trên 26 nghìn thành viên. Đến nay, tổng dư nợ của hệ thống QTDND khoảng 1.455 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,09% tổng dư nợ.

Trước năm 2015, trên địa bàn Đăk Lăk có 11 QTDND, trong đó có 1 QTDND yếu kém. Đối với các QTDND đang hoạt động bình thường chi nhánh đã chỉ đạo từng QTDND xây dựng và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại theo đúng chủ trương của NHNN, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc…

Riêng QTDND yếu kém, NHNN chi nhánh tỉnh Đăk Lăk giao Thanh tra kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng phương án để chi nhánh phê duyệt trước khi thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện chi nhánh đã 2 lần yêu cầu Quỹ sửa đổi, bổ sung phương án đảm bảo phù hợp với thực tế; tập trung xử lý dứt điểm những yếu kém trong quản trị điều hành và hoạt động tín dụng…

Cái quan trọng nhất là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Đăk Lăk trong việc thực hiện các phương án cơ cấu để đảm bảo tính khả thi và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến các QTDND khác trên địa bàn…

Trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các QTDND trên địa bàn có vai trò rất lớn của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Đăk Lăk. Trong đó, thực hiện khá tốt vai trò điều hoà vốn đối với các QTDND thành viên. Thời gian qua, Ngân hàng Hợp tác đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cho vay điều hoà vốn khi có nhu cầu hoặc khó khăn tạm thời về thanh khoản đối với các QTDND trên địa bàn với cơ chế lãi suất tiền vay điều hoà vốn rõ ràng, minh bạch.

Đồng thời, bảo đảm tính tương trợ giữa các thành viên trong hệ thống góp phần tăng cường tính liên kết, an toàn của hệ thống, không vì mục tiêu lợi nhuận… Từ đó, đã tạo điều kiện cho các QTDND hoạt động an toàn và phát triển ổn định hơn…

Tin Liên Quan