Thêm một lớp giám sát và hỗ trợ cho QTDND

Lê Văn Cường – Giám đốc NHNN chi nhánh Hải Phòng

Trong những năm qua, hoạt động của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh TP. Hải Phòng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn thành phố rất quan trọng.

Trước đây, hoạt động của QTDND như ốc đảo, huy động cho vay trong phạm vi, không ai hỗ trợ. Mỗi khi các QTDND có khó khăn về vốn, thanh khoản, đôi khi họ phải hỗ trợ nhau, hoặc đến các NHTM… Nhưng từ tháng 4/2003 Quỹ tín dụng Trung ương – chi nhánh Hải Phòng nay là Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hải Phòng được thành lập và đi vào hoạt động đã đáp ứng được nhu cầu điều hoà hỗ trợ vốn cho các QTD cơ sở thành viên trên địa bàn thành phố. Và trở thành nơi trông cậy của những Quỹ trên địa bàn huy động rất khó khăn cũng như những Quỹ dư thừa vốn. Sự hỗ trợ của các QTDND lẫn nhau trước đây mang tính đơn lẻ thì nay đã có sự tương trợ hệ thống.

Hệ thống QTDND Hải Phòng từng bước phát triển trở thành trợ thủ đắc lực cho phát triển kinh tế địa phương xã. Ảnh (Minh hoạ)

Hệ thống QTDND Hải Phòng từng bước trở thành trợ thủ đắc lực cho phát triển kinh tế địa phương. Ảnh (Minh hoạ)

Hoạt động của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Hải Phòng nay là Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hải Phòng đã hỗ trợ các QTDND rất hiệu quả kể cả về nguồn vốn cũng như tư vấn về nghiệp vụ. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2008 – 2013 do biến động của tình hình thị trường tiền tệ, lạm phát thường ở mức cao, kinh tế suy giảm, sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, Ngân hàng Hợp tác đã huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ các QTDND thành viên. Lượng vốn cho vay hỗ trợ không nhiều nhưng cũng đủ giúp các QTD cơ sở vượt qua được khó khăn để đứng vững và từng bước phát triển trở thành trợ thủ đắc lực cho phát triển kinh tế địa phương xã.

Bên cạnh các kênh đầu tư vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, cho vay của QTDND là một kênh đầu tư vốn quan trọng chiếm tỷ trọng đáng kể từ 30 – 50%/tổng số dư nợ cho vay ở xã hàng năm, một số QTDND đầu tư vốn tín dụng vào địa bàn xã chiếm tỷ trọng lớn từ 70 – 80%/tổng số dư nợ cho vay ở xã hàng năm, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương xã; góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đến nay QTDND đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò rất quan trọng, rất phù hợp cần thiết đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ nay đến năm 2020, mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tập thể đã được Nghị quyết Đại hội Đảng khoá X và Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX xác định “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng trong đó hợp tác xã là nòng cốt”, “đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của nền kinh tế”. Luật các TCTD 2010 và Quyết định 254/QĐ-TTg về Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” đã đưa ra mô hình Ngân hàng Hợp tác là ngân hàng của tất cả các QTDND.

Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác CN Hải Phòng, các QTDND đã đầu tư cho các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ảnh (Minh hoạ)

Thông tư số 31/2012/TT-NHNN đã có những quy định mới về quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác đối với các QTDND thành viên. Đây được xem là những quy định phù hợp, kịp thời khi Quỹ tín dụng trung ương chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác và cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng một hệ thống các TCTD là hợp tác xã có tính liên kết chặt chẽ, tương trợ giữa các thành viên tốt hơn, tạo nên sức mạnh chung của toàn hệ thống để cùng phát triển.

Trên vai trò mới – Ngân hàng đầu mối của hệ thống – Ngân hàng Hợp tác được trao trách nhiệm khá nặng nề đối với hệ thống QTDND, bên cạnh với hoạt động chủ yếu là điều hòa, hỗ trợ vốn cho các QTDND thành viên, Ngân hàng Hợp tác còn có trách nhiệm hỗ trợ các QTDND về hoạt động, về nghiệp vụ thông qua việc đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kiểm toán; tham gia xử lý đối với QTDND thành viên gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động; quản lý tiền gửi điều hòa vốn của hệ thống QTDND…

Đây là điều mà NHNN cũng như các QTDND mong đợi Ngân hàng Hợp tác sớm triển khai chức trách được giao xuyên xuốt từ trung ương đến cơ sở như công nghệ, dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh việc hỗ trợ công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cho các QTDND trong hệ thống, Ngân hàng Hợp tác cần tăng cường hỗ trợ năng lực tài chính, hoạt động và trình độ quản lý của các QTDND nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của QTDND. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ QTDND.

Đặc biệt, Ngân hàng Hợp tác cần nâng cao vai trò giám sát các TCTD để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn của hệ thống QTDND. Đặc biệt, là khi Ngân hàng Hợp tác phát huy mạnh vai trò giám sát về nhân sự, kiểm toán và kiểm soát các QTDND thì giám sát nhà nước sẽ tốt hơn nữa và giảm bớt áp lực khi có thêm một lớp giám sát.

Tin Liên Quan