Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

            – Căn cứ nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

            – Căn cứ Hợp đồng thế chấp bất động sản số TC20170161/HĐTC  ngày 20/6/2017 được ký kết giữa Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Nam và ông Đỗ Văn Tuyên, bà Nguyễn Thị Thoa;

            – Căn cứ Hợp đồng cho vay số: DH00000472/HĐCV ngày 20/6/2017 đã ký kết giữa Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Nam và ông Đỗ Văn Tuyên, bà Nguyễn Thị Thoa;

            – Căn cứ Công văn số 177/2020/NHHT.HNA ngày 18/03/2020 của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hà Nam về việc thu giữ tài sản bảo đảm .

            Ngân hàng Hợp tác(NHHT) Chi nhánh Hà Nam thông báo tới UBND thị trấn Tân Thanh, Công an thị trấn Tân Thanh sự việc như sau:

            Ông Đỗ Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Thoa có hộ khẩu thường trú tại: Thôn Non, xã Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hiện đang vay vốn tại NHHT Chi nhánh Hà Nam.

            – Tài sản đảm bảo cho khoản vay:

            Quyền sử dụng 248m2 đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài; ngôi nhà hai tầng và các tài sản khác gắn liền với đất tại Thôn Non, xã Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thửa đất số 123, tờ bản đồ số PL02. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE788415 do UBND Huyện Thanh Liêm cấp ngày 14/12/2006, số vào sổ cấp GCN: H00456.

            Tại công văn số 177/2020/NHHT.HNA ngày 18/03/2020, NHHT chi nhánh Hà Nam thông báo về việc thu giữ và niêm phong tài sản bảo đảm vào ngày 07/04/2020. Tuy nhiên thời điểm đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, thực hiện  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dãn cách xã hội nên NHHT chi nhánh Hà Nam chưa thực hiện việc thu giữ.  Đến thời điểm này thời gian dãn cách xã hội đã hết, NHHT Chi nhánh Hà Nam tiếp tục tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay theo quy định.

            NHHT Chi nhánh Hà Nam đề nghị UBND thị trấn Tân Thanh, Công an thị trấn Tân Thanh phối hợp cùng với Ngân hàng tiến hành thu giữ tài sản của ông Đỗ Văn Tuyên, bà Nguyễn Thị Thoa đã thế chấp tại Ngân hàng để công việc thu giữ tài sản được thuận lợi.

            Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND thị trấn, Công an thị trấn, Cán bộ địa chính thị trấn, Cán bộ tư pháp thị trấn, đại diện Tổ dân phố Non.

            Thời gian thực hiện: Vào 8h00’ sáng, ngày 11 tháng 06 năm 2020.

            Địa điểm cụ thể:

            Thửa đất số 123, tờ bản đồ số PL02 tại địa chỉ Thôn Non, xã Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

            NHHT Chi nhánh Hà Nam rất mong được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND thị trấn Tân Thanh, Công an thị trấn Tân Thanh.

            NHHT Chi nhánh Hà Nam trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC                    

Tin Liên Quan