THÔNG BÁO Về việc thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc

– Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của Tổ chức Tín dụng;

– Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số công chứng 563, Quyển số 01/2010 TP/CC -SCC/HĐGD ngày 12 tháng 10 năm 2011 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký;

– Căn cứ Hợp đồng tín dụng số TTCSN00056 ngày 13 tháng 10 năm 2011 và Hợp đồng tín dụng số HMCSN00001 ngày 20 tháng 10 năm 2011;

– Căn cứ vào thực trạng khoản nợ vay của Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ thông báo tới Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc về việc thu giữ Tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật với các nội dung như sau:

  1. Thu giữ TSTC được mô tả dưới đây:

Tài sản là khách sạn Hồng Ngọc II của chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc.

Diện tích đất: 1.241,6m2; tờ bản đồ: F-48-103 (56-42)-D-2; số thửa: 50.  Băng 1 đường A3-A4, thuộc địa bàn Thọ Sơn, thành phố Việt Trì.

Diện tích đất:1.241,6m2 (một nghìn hai trăm bốn mốt phảy sáu mét vuông).

Tài sản gắn liền trên đất: Khách sạn Hồng Ngọc II (9 tầng).

Giấy tờ TSTC là: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số V 583921 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 13/8/2002.

  1. Thông tin bên thế chấp tài sản:

Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc, địa chỉ số 1482, đường Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

GCNĐK doanh nghiệp số 2600195361 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu: ngày 06/9/1994, đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 08/9/2016.

Người đại diện theo Pháp luật Ông: Đinh Văn Chín.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

CMND số 130 993 121 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/08/2016

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 12, tổ 4D, khu 19, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  1. Lý do thu giữ TSTC:

NHHTX Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ thu giữ tài sản thế chấp để bán/xử lý để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc tại NHHTX Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

  1. Nghĩa vụ được bảo đảm:

Theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 563, Quyển số 01/2010 TP/CC – SCC/HĐGD ngày 12 tháng 10 năm 2011 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài sản đã được ký kết giữa NHHTX Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ với Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc thì toàn bộ tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền là Khách sạn Hồng Ngọc II theo như mô tả trong Hợp đồng thế chấp được dùng bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc tại NHHTX Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện thu giữ TSTC:

Lúc 8h30 ngày 27/12/2018 tại địa chỉ : Thửa đất số 50; tờ bản đồ F-48-103 (56-42)-D-2, băng 1 đường A3-A4, thuộc địa bàn Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp:

Sau khi nhận được thông báo này, bên thế chấp có nghĩa vụ phối hợp và bàn giao tài sản thế chấp để NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ xử lý tài sản nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc không bàn giao TSTC để xử lý, NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thu giữ theo quy định của Pháp luật. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thu giữ, xử lý sẽ do Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc có nghĩa vụ thanh toán cùng với khoản nợ.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ thông báo để Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc được biết và chủ động thực hiện bàn giao tài sản theo quy định.

Tin Liên Quan