THÔNG BÁO: Về việc thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân.

– Căn cứ nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của Tổ chức Tín dụng;

– Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số: 0049/2011/HĐTC ngày 19/12/201 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký;

– Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0217/2011/HĐTD  ngày 01 tháng 12 năm 2011;

– Căn cứ vào thực trạng khoản nợ vay của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân  tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình

     Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Quảng Bình thông báo tới Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân về việc thu giữ Tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật với các nội dung như sau:

  1. Thu giữ TSTC được mô tả dưới đây:

     Tài sản là: Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại xe: Ôtô con; mang biển số: 74A-055.52, Số máy: 2TR7003264, số khung: RL4YX59G5A9010520, màu sơn: Bạc, Tự trọng: 1.845 kg, số chỗ ngồi: 07 chổ, năm sản xuất: 2010 theo giấy chứng nhận đăng ký xe Ô tô số: 007393 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp (cấp lại) ngày: 28/07/2016, cấp cho Công ty TNHH xây dựng Nam Tân; Được thế chấp tại Ngân hàng Hợp tác theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 0049/2011/HĐTC ngày 19/12/201;

  1. Thông tin bên thế chấp tài sản:

     Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân, địa chỉ: đường Trần Phú, Thị trấn Hồ Xá – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảg Trị.

     Mã số doanh nghiệp 3200146040 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp đăng ký lần đầu: ngày 18/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 27/11/2015.

     Người đại diện theo Pháp luật Ông: Hoàng Kim Hoạt

     Chức danh: Giám đốc Công ty

     CMND số 197028723 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp.

     Nơi đăng ký HKTT: Đường Trần Phú – Thị trấn Hồ Xá – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị.

  1. Lý do thu giữ TSTC:

     Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Quảng Bình thu giữ tài sản thế chấp để bán/xử lý để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân tại NHHT Chi nhánh Quảng Bình.

  1. Nghĩa vụ được bảo đảm:

     Theo Hợp đồng thế chấp táiản số 0049/2011/HĐTC ngày 19/12/201 và các Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài sản đã được ký kết giữa NHHT Chi nhánh Quảng Bình với Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân thì toàn bộ tài sản thế chấp là Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại xe: Ôtô con; mang biển số: 74A-055.52, Số máy: 2TR7003264, số khung: RL4YX59G5A9010520, màu sơn: Bạc, Tự trọng: 1.845 kg, số chỗ ngồi: 07 chổ, năm sản xuất: 2010 theo giấy chứng nhận đăng ký xe Ô tô số: 007393 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp (cấp lại) ngày: 28/07/2016, cấp cho Công ty TNHH xây dựng Nam Tân được dùng bảo đảm cho toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân tại NHHT Chi nhánh Quảng Bình

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện thu giữ TSTC:

     Lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/06/2019 tại địa chỉ: Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân, Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá – huyện Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị.

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp:

     Sau khi nhận được thông báo này, bên thế chấp có nghĩa vụ phối hợp và bàn giao tài sản thế chấp để NHHTChi nhánh Quảng Bình xử lý tài sản nói trên theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân không bàn giao TSTC để xử lý, NHHT Chi nhánh Quảng Bình sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thu giữ theo quy định của Pháp luật. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thu giữ, xử lý sẽ do Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân có nghĩa vụ thanh toán cùng với khoản nợ.

     Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Quảng Bình thông báo để Công ty TNHH Xây dựng Nam Tân được biết và chủ động thực hiện bàn giao tài sản theo quy định.

Tin Liên Quan