Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với hoạt động của NHHT

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác năm 2017 ngày 24/4/2018, tại Nghệ An.

Dự Đại hội có ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và lãnh một số đơn vị, vụ, cục chức năng của NHNN.

image001Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiếp tục mở rộng tín dụng theo định hướng an toàn

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc NHNN Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác đã có những đổi mới trong công tác điều hành, thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết hệ thống góp phần hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển an toàn.

Tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Hợp tác đến ngày 31/12/2017 là 29.906 tỷ đồng, tăng 10,49% so với thời điểm kết thúc năm 2016. Trong đó, vốn điều lệ và quỹ 3.671 tỷ đồng; vốn huy động 22.865 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay là 20.600 tỷ đồng, tăng 2.406 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,22% so với 31/12/2016. Trong đó, dư nợ cho vay các QTDND là 5.821 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp và cá nhân là 14.780 tỷ đồng.

Năm 2017, Ngân hàng Hợp tác đã chủ động điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, tập trung hỗ trợ hoạt động của các QTDND, đồng thời tiếp tục mở rộng tín dụng theo định hướng an toàn; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và triển khai mạnh mẽ đến các QTDND như sản phẩm cho vay liên kết, dịch vụ chuyển tiền điện tử, sản phẩm thẻ ghi nợ…

Ngân hàng Hợp tác cũng tích cực tìm kiếm và tiếp tục triển khai các dự án tín dụng, dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế cho hệ thống QTDND…, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của hệ thống QTDND, giữ vững sự phát triển ổn định của hệ thống.

Đặc biệt, ngoài việc cho vay trực tiếp đối với khách hàng, Ngân hàng Hợp tác cũng tích cực triển khai cho vay và giải ngân thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay đồng tài trợ. Đến 31/12/2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn hệ thống là 11.913 tỷ đồng, chiếm 57,83% tổng dư nợ.

Đại hội lần này đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng Hợp tác nhiệm kỳ 2018 – 2021. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Cường đã được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Khuynh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Năm 2018, Ngân hàng Hợp tác tiếp tục đưa ra kế hoạch mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

So với năm 2017, vốn huy động theo mục tiêu tăng 15%; Cho vay QTDND tăng tối thiểu 20%; Cho vay doanh nghiệp và cá nhân tối đa 13%. Cùng với đó, Ngân hàng Hợp tác sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tập trung triển khai các chương trình kiểm tra, rà soát chất lượng tín dụng tại các Chi nhánh, khống chế tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2,0%/tổng dư nợ.

Tiếp tục triển khai hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) kết nối giao dịch điện tử các QTDND đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Hợp tác, năm 2018 dự kiến sẽ kết nạp 100 QTDND thành viên tham gia thanh toán chuyển tiền.

Cần phát triển theo đúng tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam đã biểu dương những thành tựu mà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 1 (2013 – 2018) và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác đã đạt được kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động đến nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thống đốc NHNN lưu ý, hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, như: quy mô, năng lực tài chính của Ngân hàng Hợp tác còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò đầu mối hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát đối với QTDND; nhiều QTDND có xu hướng hoạt động xa rời tôn chỉ, mục tiêu và mô hình hợp tác xã, ý thức chấp hành quy định của pháp luật chưa nghiêm, một số QTDND yếu kém có những sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề huy động, cho vay, sử dụng vốn, hạch toán kế toán… gây mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng đến uy tín của ngành Ngân hàng.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của hệ thống QTDND, đảm bảo hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, theo ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN, NHNN đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như: Phát triển hệ thống QTDND theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã, có cơ cấu tổ chức, năng lực tài chính, quản trị, điều hành…

Đồng thời, NHNN cũng đã phê duyệt mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, định hướng đến năm 2020 của Ngân hàng Hợp tác và hầu hết các QTDND.

Với mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống QTDND và Ngân hàng Hợp tác trong thời gian tới, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm lớn như: Tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được NHNN phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-NHNN ngày 8/1/2018; Triển khai các giải pháp tăng cường quy mô, năng lực tài chính thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ, tích lũy nội bộ, tìm kiếm nguồn vốn góp từ các TCTD và tổ chức kinh tế khác, kết nạp thêm thành viên từ các loại hình hợp tác xã khác…

Đối với các QTDND, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc yêu cầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và của NHNN về tổ chức hoạt động của QTDND và đảm bảo an toàn hoạt động. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực sự của công tác kiểm soát nội bộ, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, luân chuyển vị trí… Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, cảnh báo của NHNN, Ngân hàng Hợp tác  không để tái phạm các hành vi sai phạm đã cảnh báo.

“Về phía NHNN, trong thời gian tới các Vụ, Cục chức năng của NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực thi các biện pháp quản lý hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác và các QTDND hoạt động an toàn, lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của hệ thống QTDND ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đúng với tôn chỉ, mục đích đề ra.” – Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh.

Theo ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN, trong thời gian tới NHNN sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và QTDND, trong đó có các quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, kiểm soát QTDND; từng bước nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, điều hành, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn, không cho phép đồng thời là người điều hành doanh nghiệp.

Thứ hai, thành lập đơn vị chuyên trách tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo đối với hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và các QTDND. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát đối với các QTDND để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn ngừa rủi ro đối với từng QTDND. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, giám sát các QTDND thống nhất trong toàn hệ thống. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng QTDND đã được phê duyệt. Xử lý dứt điểm các QTDND yếu kém, đang bị kiểm soát đặc biệt.

Thứ ba, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Ngân hàng Hợp tác và các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý, giám sát an toàn hệ thống QTDND.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý hệ thống QTDND nói chung và xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến QTDND nói riêng.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với QTDND và vận động nhân dân tham gia QTDND.

Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam tin tưởng rằng, với những kết quả tích cực mà Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, NHNN và chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND sẽ nỗ lực khắc phục được những tồn tại, hạn chế và đạt được những kết quả tích cực hơn…

Cũng tại Đại hội lần này, 34 QTDND đã vinh dự được trao chứng nhận QTDND tiêu biểu – Thực hiện tốt mối liên kết hệ thống năm 2017. Đồng thời, Ngân hàng Hợp tác cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Ngân hàng Hợp tác” cho các Đại biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng Hợp tác

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

image003Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác phát biểu tại Đại hội

image005Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

image007Các Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

image009Đại hội thể hiện sự đoàn kết và nhất trí cao của các Đại biểu

image011Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Hợp tác nhiệm kỳ 2018 – 2021

image013Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Cường, tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác

image015Ông Nguyễn Quốc Cường, tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác phát biểu tại Đại hội

image017Lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho các Đại biểu đã có đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng Hợp tác

Đức Nghiêm/TBNH

Tin Liên Quan