Tiêu điểm

Ngân hàng Hợp tác xã: Không chỉ là chuyển đổi về tên gọi

a42
( 19-12-2012 )

Việc chuyển đổi QTDNDTW thành Ngân hàng HTX không chỉ về mặt pháp lý mà với sự chuyển đổi này, chức năng nhiệm vụ của QTDNDTW có thay đổi căn bản. QTDNDTW phải hoàn thiện mô hình, gắn liền với việc tăng cường tính tự … Đọc Thêm

Page 12 of 12« First...789101112