Tiêu điểm

Nguồn nhân lực: Khâu đột phá với TCTD Hợp tác

( 05-09-2017 )

Hơn 22 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Hợp tác và hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) đã khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, đất nước đang … Đọc Thêm

Cùng ngành Ngân hàng quyết liệt xử lý nợ xấu

( 05-08-2017 )

Lương Tuấn Dũng - Trưởng Phòng TT và TT Ngân hàng Hợp tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác đã quán triệt đến từng bộ phận phòng ban, Chi nhánh xác định công tác xử lý nợ xấu phải khẩn trương, quyết liệt, thống nhất trong … Đọc Thêm

Ngân hàng Hợp tác: Vững tay chèo vượt khó

( 02-08-2017 )

Nhất Thanh/TBNH Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra 6 tháng cuối năm cũng như kế hoạch năm 2017, Ngân hàng Hợp tác sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là ngân hàng đầu mối để thực hiện chức năng điều hòa vốn trong hệ … Đọc Thêm

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam với TCTD là Hợp tác xã

( 15-04-2017 )

Trương Ngọc Anh - Thành viên HĐQT Ngân hàng Hợp tác Ngày 30/12/2016, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) Quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài … Đọc Thêm

Xứng danh là “Ngân hàng của các QTDND”

( 29-03-2017 )

Sau 4 năm chuyển đổi mô hình hoạt động, đến nay, Ngân hàng Hợp tác xã (NHHT) đã có bước phát triển “đột phá” từ mô hình tổ chức, năng lực tài chính, năng lực quản trị... cho đến cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin. Đó là … Đọc Thêm

QTDND: Tăng tính liên kết để gia tăng sức mạnh

( 29-03-2017 )

Hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) nói riêng và hệ thống QTDND nói chung đã góp phần cùng hệ thống ngân hàng hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực nông nghiệp nông thôn. Với 20 Quỹ tín dụng nhân … Đọc Thêm

Page 4 of 15« First...234567...Last »