Tín dụng cao nhất 6 năm, mặt bằng lãi suất ổn định

Tín dụng 3 tháng đầu năm tăng tới 2,81% – mức tăng mạnh nhất của quý 1 trong vòng 6 năm trở lại đây, cho thấy khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tương đối tốt.

Ảnh minh họa

Tổng cục Thống kê đã cho biết như vậy khi thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 3 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến thời điểm 20/3/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,88% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 3,08%). Huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,43% (cùng kỳ năm 2016 tăng 2,26%).

Đặc biệt tín dụng 3 tháng đầu năm tăng tới 2,81% – mức tăng mạnh nhất của quý 1 trong vòng 6 năm trở lại đây. Điều đó “cho thấy khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp tương đối tốt và thu nhập lãi của các ngân hàng có sự cải thiện tích cực”, Tổng cục Thống kê nhận xét.

Về mặt bằng lãi suất, Theo Tổng cục Thống kê, hiện lãi suất huy động và cho vay khá ổn định. Cụ thể lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5%-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4%-7,2%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm.

Theo Minh Trí/Thời báo Ngân hàng

Tin Liên Quan