Trang thành viên

Khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND khu vực Nam Bộ năm 2017

image003
( 20-08-2017 )

Ngày 08/7/2017, tại Hội trường Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An, số 10, Nguyễn Huệ, TP. Tân An, tỉnh Long An, Hiệp hội Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An và … Đọc Thêm

Nâng chất nhân lực cho tín dụng tập thể

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ
( 02-08-2017 )

Hơn 80% nhân sự đang làm việc trong các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn ở trình độ cao đẳng, đại học, 2,5% nhân viên có trình độ sau đại học. Cơ cấu nguồn nhân lực được … Đọc Thêm

“Người” quét cho vay nặng lãi ở Nhị Trường

image001
( 01-08-2017 )

Từ khi thành lập (năm 1996) cho đến nay, được sự quan tâm của NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Trà Vinh, sự tạo điều kiện của Chính quyền địa phương, Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) … Đọc Thêm

Hệ thống QTDND tại Nghệ An: Đòn bẩy phát triển kinh tế địa phương

image005
( 20-07-2017 )

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 59 Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động tại 143 xã, phường với tổng số hơn 112.000 thành viên. Qua đó hệ thống QTDND trên điạ bàn đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát … Đọc Thêm

Sửa đổi nhiều quy định về QTDND

c0fb4af6f9197775e1b4a24bba10ef5e_QTDND_1
( 06-07-2017 )

Thông tư số 06/2017/TT-NHNN (Thông tư 06) vừa được NHNN ban hành đã sửa đổi, bổ sung khá nhiều nội dung của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN quy định về QTDND (Thông tư 04). Theo đó sửa đổi đầu tiên là về điều kiện để trở … Đọc Thêm

Quy định mới về thu phí Quỹ bảo toàn của hệ thống QTDND

39223d3f36c7ffd9633c2a3870d37877_QTDND
( 06-07-2017 )

Thống đốc NHNN vừa ký ban hành Thông tư số 06/2017/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2014/TT-NHNN quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Thông tư … Đọc Thêm

Page 4 of 41234