Trong tháng 10 giá xăng giảm 1.220 đồng/lít sau 2 lần điều chỉnh

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10, liên Bộ Tài chính – Bộ Công thương đã thực hiện 2 lần điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng, dầu (ngày 13/10/2014 và 23/10/2014). Sau hai lần điều chỉnh, tổng cộng giá xăng đã giảm 1.220 đồng/lít.

 
  Ảnh minh họa

Trong đợt điều chỉnh giá xăng xầu ngày 13/10, liên Bộ yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg (từ 300 đồng/lít,kg xuống còn 100 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Sau khi thực hiện biện pháp trên, các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu sao cho giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở đã giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá.

Mức giảm theo tính toán của Bộ Tài chính, tối thiểu là 669 đồng/lít đối với mặt hàng xăng; 878 đồng/lít đối với dầu diesel 0,05S; 848 đồng/lít đối với dầu hỏa và 724 đồng/kg đối với dầu madut.

Ngay sau quyết định của Liên Bộ, các DN kinh doanh xăng dầu đã tiến hành giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu, trong đó giá xăng giảm 670 đồng/lít; giá dầu diesel 0,05S giảm 880 đồng/lts; dầu hỏa giảm 850 đồng/lít và dầu madut giảm 730 đồng/kg.

Còn trong trong đợt điều chỉnh ngày 23/10/2014, liên Bộ yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu khôi phục lại mức trích Quỹ Bình ổn giá là 300 đồng/lít,kg đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Sau khi thực hiện biện pháp này, các DN rà soát, điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu sao cho giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở theo quy định đã bao gồm khôi phục mức trích Quỹ bình ổn giá.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, mức giảm tối thiểu đối với mặt hàng xăng là 549 đồng/lít; đối với dầu diesel 0,05S là 478 đồng/lít; dầu hỏa là 440 đồng/lít và dầu madut là 558 đồng/kg.

Theo đó, các DN kinh doanh xăng dầu đã tiến hành giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu, trong đó giá xăng giảm 550 đồng/lít; giá dầu diesel 0,05S giảm 480 đồng/lít; dầu hỏa giảm 440 đồng/lít và dầu madut giảm 560 đồng/kg.

Như vậy trong tháng 10, sau hai lần điều chỉnh, tổng cộng giá xăng đã giảm 1.220 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 1.360 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.290 đồng/lít và dầu madut giảm 1.290 đồng/kg.

Theo Thời báo Ngân hàng

Tin Liên Quan